365TT04

※ Mã Khuyến Mãi:365TT04

※ Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ thành viên của bet365sam.

※ Thời gian có hiệu lực: Có hiệu lực ngay hôm nay.

※ Chú ý: 1 điểm = 1,000 VND

※ Nội dung khuyến mãi:

Khi bạn đặt cược tại thể thao bet365sam có các vé cược trên 3000 điểm sẽ nhận được số tiền tương ứng như bảng dưới (các vé cược bắt buộc trên cùng 1 sảnh, 1 nhà cung cấp) mới được xem là hợp lệ:

※ Phương thức đăng ký: Thành viên dựa vào thời gian GMT 8 liên hệ chăm sóc khách hàng đăng ký nhận thưởng trong ngày!

Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên, sử dụng phần mềm đặt cược lạm dụng, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.7 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.6; Indo odd dưới-2.00; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.60) sẽ không được tính là hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.